M
07:37 | 28/10/2018

Gần 157.600 vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 đã được bán

Từ ngày 1 đến 15 giờ ngày 22/10/2018, đã có 69.151 lượt đặt chỗ tàu Tết Kỷ Hợi 2019 với 160.565 vé; trong đó, có 157.582 vé (98%) đã bán thành công (đã thanh toán). Như vậy, còn khoảng 115.000 chỗ trên các đoàn tàu đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc-Nam trong dịp này./.

Nguồn :