M
15:00 | 12/01/2017

Đồng ý xây dựng đề cương chương trình phát triển đô thị

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 09/TP-UBND truyền đạt kết luận của UBND thành phố tại phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 12/2016 về nội dung “Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị trung tâm TP Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050”.

dong y xay dung de cuong chuong trinh phat trien do thi Diện mạo Thủ đô ngày càng khởi sắc
dong y xay dung de cuong chuong trinh phat trien do thi Giúp gỡ vướng trong phát triển đô thị

Cụ thể, Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội là một chương trình quan trọng trong chương trình công tác của thành phố, liên quan chiến lược phát triển đô thị trung tâm và toàn TP Hà Nội cần nghiên cứu kỹ lưỡng và sớm hoàn thiện, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

dong y xay dung de cuong chuong trinh phat trien do thi

Theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Khóa XVI, Chương trình phát triển đô thị TP cần phải xin ý kiến của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

UBND TP Hà Nội đồng ý giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trực tiếp thực hiện) tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị TP khẩn trương xây dựng đề cương, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

PV

Nguồn :