M
21:24 | 08/10/2019

Ngành Bảo hiểm xã hội:

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo quyền lợi người tham gia

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: 9 tháng đầu năm, ngành đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đi liền với tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành, đảm bảo an sinh xã hội.

dong bo cac giai phap dam bao quyen loi nguoi tham gia Hơn 97% đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giao dịch hồ sơ điện tử
dong bo cac giai phap dam bao quyen loi nguoi tham gia Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Cần mở rộng đến toàn bộ người có quan hệ lao động
dong bo cac giai phap dam bao quyen loi nguoi tham gia 8 quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, minh bạch

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Đến hết tháng 9/2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cả nước khoảng 14,85 triệu người; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 453 nghìn người; tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,732 triệu người; tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người và tham gia bảo hiểm y tế khoảng 85,2 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số.

dong bo cac giai phap dam bao quyen loi nguoi tham gia
Bảo hiểm xã hội Hà Nội đẩy mạnh thanh tra doanh nghiệp nợ đóng, đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Về số thu, trong tháng 9/2019, toàn ngành thu 33.100 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9/2019, toàn ngành thu 262.097 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch cả năm; trong đó: Thu bảo hiểm xã hội 175.187 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 3.471 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 13.338 tỷ đồng và thu bảo hiểm y tế 70.101 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả thanh, kiểm tra, ngành đã ban hành 609 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 27.963 triệu đồng và số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 9.698 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, qua kiểm tra chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, số tiền phải thu hồi về quỹ Bảo hiểm xã hội là 6.567 triệu đồng; số tiền phải thu hồi về quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 2.222 triệu đồng và số tiền phải thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế là 57.403 triệu đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, từ việc giám sát đôn đốc tình hình hoạt động của các Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát hiện vẫn còn một số Đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia; việc ứng dụng công nghệ thông tin của các đại lý thu (xã, phường) chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế từ đại lý về cơ quan Bảo hiểm xã hội để kịp thời cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 về việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu.

Theo đó, trước 16h00 hằng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tiền đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế chuyển cơ quan Bưu điện. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; đảm bảo việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách.

Về chi trả quyền lợi cho người tham gia, trong tháng, toàn ngành đã giải quyết 10.622 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 78.071 người hưởng trợ cấp 1 lần; 986.776 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 9 tháng đầu năm, đã giải quyết 86.209 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 647.931 người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.851.307 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng 9/2019, cả nước có khoảng 14,55 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú; lũy kế 9 tháng đầu năm có khoảng 134,002 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Về giải giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 9/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 67.884 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; lũy kế 9 tháng đầu năm đã giải quyết cho khoảng 642.131 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề).

Về chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 9/2019, ngành đã chi 25.726 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Lũy kế đến hết tháng 9/2019, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 232.741 tỷ đồng, đạt 70,08% kế hoạch cả năm.

Trong đó: Chi bảo hiểm xã hội từ nguồn Ngân sách 31.982 tỷ đồng, chi bảo hiểm xã hội từ Quỹ Bảo hiểm xã hội là 118.460 tỷ đồng, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 4.641 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 77.658 tỷ đồng.

Ban hành 609 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin về tình hình triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 2/11/ 2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019; toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra liên ngành theo kế hoạch.

Cụ thể, tổng số đơn vị được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 18.078 đơn vị, trong đó: Số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 6.575 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 7.519 đơn vị; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra liên ngành là 3.984 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia chế độ bảo hiểm xã hội là 23.285 lao động; số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 91.914 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 2.045 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 3.328 triệu đồng.

Qua thanh, kiểm tra về mức đóng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số lao động đóng không đúng mức quy định là 25.990 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 45.196 triệu đồng. Về phương thức đóng: Số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ khi có Quyết định là 2.171.126 triệu đồng; số tiền nợ đơn vị đã nộp về là 1.461.775 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả thanh, kiểm tra, ngành đã ban hành 609 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 27.963 triệu đồng và số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 9.698 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, qua kiểm tra chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, số tiền phải thu hồi về quỹ Bảo hiểm xã hội là 6.567 triệu đồng; số tiền phải thu hồi về quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 2.222 triệu đồng và số tiền phải thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế là 57.403 triệu đồng.

B.Duy

Nguồn :