M
11:49 | 23/05/2019

Đốc thúc các nhà thầu thực hiện quyết toán dự án đúng tiến độ

(LĐTĐ) UBND quận Nam Từ Liêm cần tập trung giải quyết các dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và quy hoạch, đồng thời đốc thúc các nhà thầu thực hiện quyết toán các dự án đúng tiến độ.

doc thuc cac nha thau thuc hien quyet toan du an dung tien do Lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa tổ chức Hội nghị WEF ASEAN
doc thuc cac nha thau thuc hien quyet toan du an dung tien do Bộ Giao thông dừng đánh giá, xếp hạng năng lực các nhà thầu tư vấn, xây lắp
doc thuc cac nha thau thuc hien quyet toan du an dung tien do Lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe ngầm tại Hà Nội

Đó là yêu cầu của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội tại buổi giám sát về công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2019; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 diễn ra sáng 21/5.

doc thuc cac nha thau thuc hien quyet toan du an dung tien do
Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND quận Nam Từ Liêm, quận đã giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cơ bản theo đúng quy định. So với 13 chỉ tiêu được thành phố giao, quận đã giao 3 chỉ tiêu cao hơn gồm: Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày.

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, theo kế hoạch ban đầu, quận có 231 dự án cần đầu tư. Trong đó, 59 dự án chuyển tiếp, 172 dự án mới. Tính đến hết năm 2018, sau điều chỉnh, bổ sung, quận có 313 dự án (đưa ra khỏi kế hoạch 9 dự án, bổ sung 91 dự án so với kế hoạch ban đầu). Trong 3 năm 2016-2018, quận đã phê duyệt chủ trương đầu tư 122 dự án với tổng mức đầu tư 2.590 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, quá trình thực hiện công tác đầu tư công trung hạn còn một số khó khăn, vướng mắc. Nhiều quy định mới trong luật chưa được hướng dẫn kịp thời nên ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, một số dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội triển khai chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh quy hoạch.

Việc khảo sát, thiết kế một số công trình chưa sát với thực tiễn nên phải điều chỉnh, bổ sung làm chậm tiến độ thi công. Một số chủ đầu tư chưa tập trung đôn đốc nhà thầu nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công trình hoàn thành; chất lượng một số công trình chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đoàn giám sát ghi nhận, công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách của quận Nam Từ Liêm năm 2019 được triển khai bài bản, đúng quy định. Đoàn giám sát đề nghị, UBND quận quan tâm, đôn đốc nội dung thu ngân sách trên địa bàn để bảo đảm nguồn phục vụ chi ngân sách năm 2019 của quận.

Về công tác đầu tư công, Đoàn giám sát đề nghị, Phòng Kế hoạch - Tài chính quận khi tham mưu trình phê duyệt chủ trương đầu tư cần báo cáo rõ ràng về khả năng cân đối nguồn vốn. UBND quận tập trung giải quyết các dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và quy hoạch; đốc thúc các nhà thầu thực hiện quyết toán các dự án đúng tiến độ.

Hoàng Phúc – Thùy Linh

Nguồn :