M
18:23 | 15/03/2018

Điều kiện để người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

Người lao động (NLĐ) đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề và quy trình hỗ trợ học nghề được thực hiện theo các quy định của Nhà nước nếu NLĐ có đủ điều kiện.

dieu kien de nguoi that nghiep duoc ho tro hoc nghe Hà Nội: Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng cao
dieu kien de nguoi that nghiep duoc ho tro hoc nghe Tốt nghiệp vẫn thất nghiệp, vì sao?
dieu kien de nguoi that nghiep duoc ho tro hoc nghe Hà Nội: Gần 49 nghìn người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3, Điều 55 Luật Việc làm, NLĐ đang đóng BHTN được hỗ trợ học nghề khi có đủ điều kiện: Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; NLĐ đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định; NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐhoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, NLĐ đang đóng BHTN được hỗ trợ học nghề khi chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây: NLĐ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

Khoản 1, Điều 11 và Khoản 1, 2, 3 Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn, NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của NLĐ để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho NLĐ.

Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của NLĐ.

Tuy nhiên, NLĐ vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hỗ trợ học nghề trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hỗ trợ học nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau: ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Mạnh Quân

Nguồn :