M
11:50 | 28/12/2018

Để những đồng chí được chọn thực sự đức, tài

(LĐTĐ) Như tin đã đưa sau 2 ngày làm việc (từ 25-26/12), Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh việc lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kỷ luật bằng hình thức cắt các chức: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đối với ông Tất Thành Cang, thì một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Hội nghị lần này là cho ý kiến về Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

de nhung dong chi duoc chon thuc su duc tai Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
de nhung dong chi duoc chon thuc su duc tai Thảo luận một số nội dung quan trọng
de nhung dong chi duoc chon thuc su duc tai Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Chín, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập: “Như chúng ta đều biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do đó, công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

de nhung dong chi duoc chon thuc su duc tai
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần chứ Chín (nhandan.com)

Trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài”. Mặc dù, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII của Đảng.

“Bởi thế, trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực.

Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; Quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm…”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, chính vì thế nguyên khí có mạnh, quốc gia mới thịnh cường. Trong thể chế chính trị nước ta, nguyên tắc có tính bất di bất dịch “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, trong đó Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, chính sách, đường lối và công tác cán bộ, thì những đảng viên cao cấp thuộc diện Ủy viên Ban chấp hành Trung ương , những người sẽ đảm nhận các vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, mặt trận, đoàn thể càng phải được sàng lọc kỹ càng. Bài học hiện tại, không ít cán bộ, đảng viên cao cấp bị khiển trách, cảnh cáo, kỷ luật, thậm chí khởi tố là bài học đau lòng trong công tác cán bộ.

Quy hoạch là để tạo ra lớp cán bộ lãnh đạo vừa hồng, vừa chuyên. Đủ tâm, đủ tầm, đủ trí để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đưa đất nước ngày càng phát triển nhanh, bền vững, tránh nguy cơ tụt hậu trọng bối cảnh thế giới có những diễn biến khó lường.Vì thế, bên cạnh việc nhất trí với cách làm bài bản, khoa học về công tác Quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa tới mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tập thể Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đang triển khai, một số ý kiến cho rằng: Từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ XIII còn dài, do vậy Ban Chấp hành Trung ương cần tiếp tục sàng lọc và có thể chọn thêm nhân tố mới nhằm quy hoạch được những đồng chí Ủy viên Trung ương nhiệm kỳ sau thực sự hội tụ đức- tài để lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

L.Hà

Nguồn :