M
15:44 | 12/02/2020

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hà Nội.

day manh nang cao chat luong giao duc toan dien trong cac nha truong Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020
day manh nang cao chat luong giao duc toan dien trong cac nha truong Hà Nội dẫn đầu cả nước về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia
day manh nang cao chat luong giao duc toan dien trong cac nha truong Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019-2020

Chỉ thị nêu rõ: Năm học 2019 - 2020 là năm học thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành GD&ĐT Thủ đô tiếp tục được đổi mới, phát triển, dẫn đầu cả nước về các tiêu chí: Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

day manh nang cao chat luong giao duc toan dien trong cac nha truong
Năm học 2019 - 2020, ngành GD&ĐT Thủ đô tiếp tục được đổi mới, phát triển. (Ảnh minh họa)

Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, 100% giáo viên đứng lớp có trình độ chuyên môn đạt chuẩn (trở lên) theo quy định. Công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp được phân tuyến hợp lý hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo được tăng cường.

Căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới GD&ĐT, tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị GD&ĐT trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ GD&ĐT. Trong đó, tập trung triển khai 8 nhiệm vụ chủ yếu.

Cụ thể: Đổi mới công tác quản lý GD&ĐT; đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục; tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư;

Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông từ trung học cơ sở, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của ngành GD&DT.

UBND các quận, huyện, thị xã cụ thể hóa các nhiệm vụ GD&ĐT trên địa bàn thành các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, tư vấn du học trên địa bàn; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo.

P.V

Nguồn :