M
18:39 | 12/06/2018

Huyện Phúc Thọ:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Thời gian qua, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần động viên, khích lệ nhiều cá nhân, tập thể thi đua học tập, lao động tốt, cống hiến cho xã hội.

day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc ho chi minh Huyện Đông Anh biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc ho chi minh Đẩy mạnh thi đua yêu nước, tạo động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc ho chi minh Ngành y tế Hà Nội: Không ngừng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực để thúc đẩy phong trào cách mạng trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có cách làm sáng tạo, điểm nhấn, góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã tổ chức cuộc thi “Kể về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó, phát hiện nhiều cá nhân có đạo đức, nhân cách tốt, có việc làm tiêu biểu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, điển hình là việc người dân hăng hái hiến đất, góp tiền, góp ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Phúc Thọ đã có 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2018 huyện phấn đấu về đích huyện nông thôn mới.

day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc ho chi minh

BCH Quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Các cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ chủ chốt đã phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Một số đồng chí đã khắc phục bệnh trì trệ, né tránh, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, tác phong công tác, ngày càng năng động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Phúc Thọ đã tổ chức được 118 lớp quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 03 lớp dành cho cán bộ chủ chốt của huyện; 86 lớp dành cho các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 18 lớp dành cho khối giáo dục.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hàng năm tổ chức quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch với tổng số 11 lớp. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham gia học tập đạt trên 98%. Thông qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tính tự giác, chủ động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát huy.

Từng tập thể, cá nhân có những hành động thiết thực trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và noi theo, trong quan hệ với nhân dân và cộng đồng, trong những công việc hàng ngày ở cơ quan hoặc nơi cư trú…

Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ cũng luôn chú trọng chỉ đạo tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị theo chuyên đề học tập hàng năm. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được đông đảo dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao về chất lượng, tính thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền của huyện gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Nhiều việc khó, một số vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước đã được tập trung giải quyết. Sau khi giải quyết, để tránh phát sinh những điểm nóng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo định kỳ ba tháng/lần đối với cá nhân, sáu tháng/lần đối với tập thể tự kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là việc tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Hằng năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đều trực tiếp đối thoại với đại diện nhân dân 23 xã, thị trấn của huyện; sau đó là các cuộc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với nhân dân. Việc tổ chức đối thoại nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền…

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng việc ban hành các chương trình công tác và những mục tiêu, nội dung cụ thể, nhằm từng bước xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguồn :