M
16:01 | 11/09/2018

Đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô

(LĐTĐ) Thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, từ đầu năm đến nay, HĐND thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện với phương trâm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, cùng với nhiều đổi mới phù hợp với thực tiễn đã đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thủ đô.

dap ung yeu cau phat trien cua thu do Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường Thủ đô
dap ung yeu cau phat trien cua thu do Nâng cao vị thế của Thủ đô nghìn năm văn hiến

Nhiều đổi mới tại kỳ họp

Trong 8 tháng đầu năm 2018, HĐND Thành phố luôn bám sát nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, để thể chế hóa, ban hành chương trình hoạt động, các quyết định, kế hoạch, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô. Trong đó, HĐND Thành phố đã tích cực, chủ động tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XV để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và nhiều chuyên đề quan trọng khác.

Nhiều nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 có tính chất quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống dân sinh, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đã được Thường trực HĐND, UBND chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, đúng luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, chương trình kỳ họp thứ 6 được sắp xếp khoa học, phù hợp về nội dung và rút ngắn hơn so với các kỳ trước đây.

dap ung yeu cau phat trien cua thu do
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về vấn đề chung cư được cử tri, nhân dân đánh giá cao.

Với đổi mới theo hướng “hỏi nhanh, đáp rõ”, phiên chất vấn tại kỳ họp đã đạt hiệu quả tích cực, đã có 40 đại biểu tham gia 51 lượt chất vấn, 10 đại biểu tranh luận lại (tăng hơn 2 lần so với kỳ họp thứ 5), số đại biểu không chuyên trách tham gia chất vấn chiếm 50%, đảm bảo không khí thẳng thắn, sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm. Thông báo kết luận phiên chất vấn được ban hành với các nội dung rõ ràng, cụ thể, ghi rõ các cam kết trả lời, các mốc thời gian thực hiện để yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thuận tiện cho cử tri theo dõi, giám sát.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Với không khí sôi nổi, nghiêm túc, cầu thị, trong 2 phiên giải trình do Thường trực HĐND Thành phố tổ chức, từng vấn đề, nhất là các hạn chế đã được các đại biểu nêu rõ, gắn với đó là câu hỏi thẳng vào trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong đó, phiên giải trình tháng 3/2018 về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố đã có 16 đại biểu đặt câu hỏi với 17 lượt ý kiến và 16 lượt giải trình của các cơ quan có liên quan làm rõ vấn đề được dư luận quan tâm, đáng chú ý có cả sự tham gia giải trình trực tiếp của 3 Chủ tịch UBND xã, phường về những tồn tại, gây bức xúc dân sinh trên địa bàn.

Từ nay đến cuối năm, Thường trực HĐND Thành phố sẽ tập trung, triển khai thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và từng địa phương, hoàn thành chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND Thành phố năm 2018, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018 của HĐND Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề năm 2018 của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố sẽ tổ chức, triển khai giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đến tháng 8/2018, một vấn đề nóng là tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được HĐND Thành phố đưa lên bàn nghị sự. Tại phiên giải trình về vấn đề này, đã có 28 đại biểu với 33 lượt nêu các câu hỏi, ý kiến yêu cầu các cơ quan liên quan giải trình làm rõ, bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện.

Tại phiên giải trình, không chỉ có các đơn vị liên quan giải đáp những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm mà Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã phát biểu để làm rõ hơn những vấn đề còn tồn tại trong chủ đề “nóng” này, đồng thời nêu các giải pháp UBND Thành phố sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND Thành phố đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Cụ thể, đoàn giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố đã triển khai chương trình giám sát với nhiều đổi mới.

Qua giám sát cho thấy, vẫn còn tình trạng dự án vi phạm Luật Đất đai, chậm triển khai các dự án sử dụng đất nói chung và các dự án vốn ngoài ngân sách nói riêng trên địa bàn Thành phố, chưa khai thác hiệu quả đối với nguồn lực từ đất đai, gây lãng phí, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo ra bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Đoàn giám sát của HĐND Thành phố cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị và kiến nghị, yêu cầu thực hiện những nội dung căn bản nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai cũng như thể hiện hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước, phát huy hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển Thủ đô.

Các Ban HĐND Thành phố đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND Thành phố; công tác phối hợp giữa các Ban HĐND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đạt hiệu quả tốt. Trong 8 tháng, các Ban HĐND Thành phố đã triển khai 33 cuộc giám sát, khảo sát, tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc, được cử tri Thủ đô quan tâm.

Nhiều kiến nghị của cử tri được giải quyết

Các đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp thường kỳ giữa năm đảm bảo đúng quy định. Tổng số đã có 60 cuộc tiếp xúc, tiếp thu hơn 400 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cuộc tiếp xúc cử tri đã từng bước đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan.

Đặc biệt, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về vấn đề quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố - một trong những vấn đề “nóng” hiện nay. Qua đó, nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri Thủ đô đã được các đại biểu, tổ đại biểu HĐND Thành phố gửi và đôn đốc các cơ quan liên quan kịp thời xem xét, giải quyết.

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố đối với 07 vụ việc đơn thư do HĐND Thành phố chuyển nhưng chậm được giải quyết thuộc các quận, huyện: Ba Đình, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức, Thạch Thất, Thanh Trì, Gia Lâm. Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Đến nay các vụ việc đã cơ bản hoàn thành hoặc đang trong thời hạn giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý xử lý 1.155 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trên cơ sở nghiên cứu đơn, đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 227 đơn, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 11 đơn, lưu 916 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền…). Đã nhận được 156 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn và 332 văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến.

Nguyễn Công

Nguồn :