M
11:17 | 24/04/2018

Đồng chí Hoàng Trung Hải, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội:

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tự hào, đánh giá cao những cống hiến của đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tổ chức Công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng yêu cầu Tổ chức Công đoàn Thủ đô thực hiện một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Báo Lao động Thủ đô xin đăng nguyên văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Hoàng Trung Hải.

dang bo va nhan dan thu do tu hao va danh gia cao nhung cong hien cua doi ngu cnvcld thu do Kỳ vọng một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, sáng tạo
dang bo va nhan dan thu do tu hao va danh gia cao nhung cong hien cua doi ngu cnvcld thu do Hình ảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI
dang bo va nhan dan thu do tu hao va danh gia cao nhung cong hien cua doi ngu cnvcld thu do Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển

Thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Thủ đô. Niềm vui đó càng được nhân lên khi tại thời điểm này Công đoàn Thủ đô vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng; đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

dang bo va nhan dan thu do tu hao va danh gia cao nhung cong hien cua doi ngu cnvcld thu do
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, đặc biệt là 548 đại biểu chính thức của Đại hội - những đại diện ưu tú nhất của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô; qua các đồng chí tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Thủ đô lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ 16 thành công tốt đẹp!

Thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố. Được sự quan tâm của Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có những bước chuyển biến mới, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, đó là:

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển; Môi trường đầu tư được cải thiện; Xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân… tiếp tục đạt được kết quả tốt; An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định; quốc phòng - an ninh, đối ngoại được củng cố, tăng cường; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng; Vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Đóng góp chung vào thành tựu của Thủ đô có sự đóng góp hết sức quan trọng của các tổ chức Công đoàn Thành phố, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tự hào và đánh giá cao những cống hiến của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 10) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 04/4/2008 của Thành ủy (khóa 14) về việc “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các tổ chức Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động.

dang bo va nhan dan thu do tu hao va danh gia cao nhung cong hien cua doi ngu cnvcld thu dodang bo va nhan dan thu do tu hao va danh gia cao nhung cong hien cua doi ngu cnvcld thu do
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tổ chức Công đoàn Thủ đô

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã ra sức thi đua, đẩy mạnh các hoạt động, toàn diện trên các lĩnh vực, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào việc vận động công nhân, người lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, đó là:

- Các cấp Công đoàn Thủ đô đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Đội ngũ cán bộ công nhân, viên chức, người lao động ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và một số chính sách cụ thể nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc về đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động Thủ đô.

- Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn bằng những phong trào cụ thể như “Người tốt, việc tốt”, “Lao động giỏi”, “Chiến sỹ thi đua”, “Công nhân giỏi Thủ đô”; công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô đã phát huy hàng vạn sáng kiến cải tiến, áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho Nhà nước, cho xã hội hàng trăm tỷ đồng; từ thực tiễn trong lao động sản xuất đã có hàng nghìn công nhân, người lao động trở thành những tấm gương công nhân giỏi, điển hình tiên tiến các cấp, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, của Thành phố và đất nước.

- Đã chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của tổ chức công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; tham gia hòa giải, giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

- Tổ chức Công đoàn các cấp đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa 15, 16); Nghị quyết 39-NQ/TW của Trung ương; Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa 15) góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính trị của Đảng bộ Thành phố. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã giới thiệu gần 30 nghìn đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đánh giá cao ý chí phấn đấu của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội, vấn đề việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn. Sự vững vàng và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể đội ngũ những người lao động Thủ đô là tấm gương sáng, tiêu biểu cho phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng. Sự nỗ lực cố gắng phấn đấu đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất - phần thưởng cao quý, cho Liên đoàn Lao động Thành phố tại Đại hội ngày hôm nay.

Thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu

Đại hội công đoàn Thủ đô lần thứ 16 diễn ra trong bối cảnh đất nước và Thủ đô đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 11) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 về “điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội”.

Đây cũng là thời điểm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 4.0, sự phát triển của kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hóa đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước và Thủ đô sẽ tạo ra nhiều thuận lợi, song cũng đặt các doanh nghiệp và người lao động trong nước trước thách thức của môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Vì vậy, các cấp Công đoàn Thành phố cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy vai trò là cầu nối, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tôi tán thành với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ Đại hội 16 đã nêu trong Báo cáo chính trị. Tôi đề nghị Đại hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng các tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động của Thủ đô mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, làm nòng cốt trong xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước. Trước yêu cầu đó, các cấp Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở cần:

- Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định hơn nữa nữa vai trò là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hoá, tinh thần...

- Chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, người lao động để sẵn sàng tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tri thức mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học 4.0, tạo ra những sản phẩm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao cho Thủ đô và đất nước.

- Coi trọng việc tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để người lao động phát huy quyền làm chủ của người lao động trên mọi lĩnh vực. Từng cấp công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở để nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành phố quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Chủ động tham gia giải quyết các tranh chấp lao động ngay tại cơ sở góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Hai là, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với chính quyền cùng cấp để đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu hơn, tránh dàn trải, hướng về cơ sở. Nội dung các phong trào cần tập trung vào các vấn đề thiết thực, như việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Trước mắt, các tổ chức công đoàn cần tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tích cực hưởng ứng “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Mỗi đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... gắn với thiết thực thực hiện các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Ba là, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở cần đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ Công đoàn có kiến thức, kỹ năng, trình độ CNTT, trình độ ngoại ngữ, hiểu biết về quản lý kinh tế, kỹ năng đàm phán, thương thảo với Chủ doanh nghiệp của cán bộ Công đoàn…

Thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong phiên làm việc ngày hôm qua, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 58 đồng chí, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm, có uy tín trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động của Thủ đô. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tôi chúc mừng, đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào các đồng chí. Mong các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa công nhân lao động với Đảng.

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của Thành phố, ngay sau Đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí chủ động bắt tay vào việc xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố ngay từ những năm đầu tiên; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố.

Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn các cấp của Thành phố và phong trào công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động năng động, sáng tạo và có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan hữu quan của Trung ương và Thành phố đối với tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời gian qua; cảm ơn đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã luôn quan tâm, dành tình cảm đối với tổ chức công đoàn Thủ đô nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của các đồng chí đối với hoạt động của các tổ chức Công đoàn và các phong trào công nhân viên chức người lao động của Thành phố trong thời gian tới.

Thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí trang trọng của Đại hội hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xin kính tặng đội ngũ công nhân viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô Bức trướng với niềm tin: " Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thành phố Hà Nội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển; Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Xin chúc các đồng chí cùng quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn./.

Bí thư Hoàng Trung Hải

Nguồn :