M
15:45 | 29/03/2018

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội: Đổi mới, chủ động trong công tác lãnh đạo

Chiều nay (29/3), Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố (TP) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP; đồng chí Vũ Kim Sơn – Bí thư Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ TP dự hội nghị.

dang bo co quan ldld thanh pho ha noi doi moi chu dong trong cong tac lanh dao Phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
dang bo co quan ldld thanh pho ha noi doi moi chu dong trong cong tac lanh dao Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
dang bo co quan ldld thanh pho ha noi doi moi chu dong trong cong tac lanh dao Đại hội chi bộ phải là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ

Tại hội nghị tham luận của các đại biểu và báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP do đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan trình bày đã làm rõ: Trong nửa nhiệm kỳ qua, đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, có nhiều đổi mới, chủ động trong công tác lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận phối hợp với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.

dang bo co quan ldld thanh pho ha noi doi moi chu dong trong cong tac lanh dao
Đồng chí Phùng Khải Lợi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

bộ cơ quan đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, ổn định đoàn kết chính trị nội bộ. Làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội lần thứ XXIV đã đề ra như:

Hàng năm 100% đảng viên được quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trên 95% trở lên Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, (Trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ);

50% chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, (trong đó có 20% chi bộ, đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu), không có chi bộ yếu kém (theo tiêu chí đánh giá mới).

Lãnh đạo 100% các đoàn thể hàng năm phấn đấu đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; 100% cán bộ, CNVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu có trên 80% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, các đơn vị có cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao. Hàng năm Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố công nhận là Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Bài học kinh nghiệm để đạt kết quả trên là Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ TP đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Đồng thời tạo được sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác đảng, phục tùng kỷ luật, sự phân công nhiệm vụ của Đảng, không bè phái, không gây mất đoàn kết nội bộ.

dang bo co quan ldld thanh pho ha noi doi moi chu dong trong cong tac lanh dao
Đồng chí Vũ Kim Sơn - Bí thư Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ TP phát biểu

Chú trọng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ chi bộ, đảng bộ bộ phận đến Đảng bộ cơ quan. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng;

Đặc biệt coi trọng việc xây dựng và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân. Sử dụng, phân công đúng người, đúng việc, tạo điều kiện tốt nhất cho CBVC phát huy tối đa năng lực bản thân trong công tác chuyên môn, trong xây dựng đảng bộ.

Về phương hướng nhiệm vụ trong tâm đến năm 2020, đồng chí Phạm Bí Vĩnh cho biết: Đối với cán bộ khối các ban, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chi bộ các ban lãnh đạo chuyên môn tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ TP tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu, giúp việc Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên, của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố…

dang bo co quan ldld thanh pho ha noi doi moi chu dong trong cong tac lanh dao
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với các chi, đảng bộ bộ phận các đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật hướng về cơ sở, tổ chức, duy trì hoạt động các lớp năng khiếu, sở thích dành cho CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô. Tăng cường tư vấn kiến thức pháp luật và kiến thức xã hội nhằm nâng cao nhận thức mọi mặt cho CNVCLĐ. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, khai thác các nguồn vốn vay nhằm chăm lo có hiệu quả cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Báo Lao động Thủ đô tiếp tục góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đại hội công đoàn Thành phố và đại hội 12 công đoàn Việt Nam.

Các chi bộ doanh nghiệp, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường công tác quản lý, phát huy dân chủ nội bộ, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế quản lý, phân phối tiền lương. Khai thác triệt để các tiềm năng, thế mạnh tự chủ, năng động phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, nộp ngân sách, nâng cao đời sống của CNVCLĐ, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững.

Ngoài ra Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ TP và các chi, đảng bộ bộ phận làm tốt công tác lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Phùng Khải Lợi ghi nhận và chúc mừng các kết quả đã đạt được rất đáng khích lệ của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP và các chi, đảng bộ bộ phận từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh kết quả Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP và các chi, đảng bộ bộ phận đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công Đại hộ công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐ TP Hà Nội lần thứ XVI; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ TP yêu cầu các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn. Làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội lần thứ XXIV đã đề.

Đồng chí cũng lưu ý các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt chi bộ mỗi tháng, trong đó phải phát huy tinh thần phê và tự phê để các đảng viên thực sự thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong mọi nhiệm vụ.

Nguồn :