M
13:45 | 26/10/2017

Đảm bảo tiêu chuẩn với lực lượng bảo vệ trên tàu

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu. 

dam bao tieu chuan voi luc luong bao ve tren tau Người lao động sẽ được an toàn hơn
dam bao tieu chuan voi luc luong bao ve tren tau Đảm bảo mọi chế độ cho nữ lao động

Theo đó, lực lượng bảo vệ trên tàu được tự tổ chức hoặc thuê tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trên tàu phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đường sắt. Lực lượng bảo vệ trên tàu được tổ chức thành các Phòng, Ban, Đội, Tổ bảo vệ phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

dam bao tieu chuan voi luc luong bao ve tren tau
Nhân viên tại ga Hà Nội giúp đỡ hành khách

Về tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ trên tàu: Theo dự thảo, nhân viên bảo vệ trên tàu phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau: Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ trên tàu theo quy định của Nghị định này. Ưu tiên những người đã có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; Đã được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu và có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu; Đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt và có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt.

Đối với chế độ, chính sách, nhân viên bảo vệ trên tàu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực công tác đang đảm nhận; được trang bị các loại trang phục, sao hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Dự thảo nêu rõ, trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị hy sinh thì được xem xét và có thể được công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sĩ và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Võ Hoàng

Nguồn :