M

Đại hội XIII Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Diễn ra trong hai ngày 25 – 26/12, Đại hội Công đoàn (CĐ) ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thành công tốt đẹp. Cũng tại đại hội, các cấp CĐ ngành xây dựng Hà Nội đã vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ.