M

Đại hội công đoàn quận Hà Đông khoá X

Sáng 22/12, Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) quận Hà Đông khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã khai mạc và bước vào ngày làm việc thứ 2. Với mục tiêu “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ”