M
10:06 | 04/12/2017

Đại biểu HĐND cần tiếp tục sâu sát với cơ sở nhiều hơn

Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong quá trình nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và chất vấn, các  đại biểu HĐND cần tiếp tục lưu ý đến tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cử tri để các quyết sách được Hội đồng thông qua vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, vừa góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội và nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh.

dai bieu hdnd can tiep tuc sau sat voi co so nhieu hon Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khoá XV
dai bieu hdnd can tiep tuc sau sat voi co so nhieu hon Hà Nội đề xuất tăng phí thuê vỉa hè gấp 3 lần, tăng giá trông giữ xe

Bí thư Thành ủy đánh giá, trong năm qua, HĐND Thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động - quyết liệt, toàn diện, sâu sát và hiệu quả hơn. Đặc biệt, các vị đại biểu HĐND Thành phố đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND Thành phố đối với cử tri và nhân dân Thủ đô.

dai bieu hdnd can tiep tuc sau sat voi co so nhieu hon
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành còn chậm so với yêu cầu. Tiến độ đầu tư và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố còn chậm. Vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, vẫn còn tái diễn; Vấn đề môi trường vẫn đang diễn biến cấp bách và nghiêm trọng; Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn hạn chế; Tình hình đơn thư, khiếu nại tố cáo còn nhiều, cá biệt có những vụ việc kéo dài, phức tạp, trở thành điểm nóng...

Tại kỳ họp lần này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND Thành phố cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 17-NQ/TU của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để thảo luận và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn so với năm 2017.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND Thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng các nội dung cơ chế, chính sách lớn. Trên cơ sở đó, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình giải quyết, cách thức tổ chức triển khai thực hiện, nhất là với các nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã xác định được trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhất là, các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách, đầu tư công trung hạn, công trình trọng điểm; liên quan đến các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, cần đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tập trung vào một số chỉ tiêu đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

"Trong quá trình nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và chất vấn, các đại biểu HĐND tiếp tục lưu ý đến các tác động đối với những các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cử tri; đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, để các quyết sách được Hội đồng thông qua vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, vừa góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội và nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, trong 2 năm qua, Thành phố đã làm tốt việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thành phố cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12; thực hiện Kết luận 22 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011-5020, theo đó, Thành phố phải khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018.

Đồng thời, chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở. Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư; đồng hành cùng với các doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, giải phóng mặt bằng, thuế, hải quan...

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gần dân hơn, sát dân hơn và sâu sát với cơ sở nhiều hơn; thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử trí, phát hiện sớm vấn đề và hoạt động hiệu quả hơn.

Nguồn :