M
07:49 | 10/03/2018

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua 2018

Ngày 9/3, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

tiep tuc lan toa nhan rong cac nhan to moi tieu bieu Nhân lên những bông hoa đẹp
tiep tuc lan toa nhan rong cac nhan to moi tieu bieu Đoàn đại biểu MTTQVN dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
tiep tuc lan toa nhan rong cac nhan to moi tieu bieu Thành công từ đẩy mạnh phong trào thi đua

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng; Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Cụm thi đua 5 thành phố.

tiep tuc lan toa nhan rong cac nhan to moi tieu bieu
Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, năm 2017 là năm thứ hai 5 Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Thành phố; kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Theo đó, 5 thành phố đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt các Kết luận, Nghị quyết của trung ương, của Thành ủy, HĐND các Thành phố… Công tác quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường được đẩy mạnh; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; niềm tin trong các tầng lớp nhân dân được củng cố.

Năm 2017, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 621,048 nghìn tỷ đồng, bằng 47,77% thu ngân sách của cả nước. Trong đó, TP Hồ Chí Minh tổng thu ngân sách đạt 348,190 nghìn tỷ đồng bằng 56,1%; TP Hà Nội tổng thu ngân sách đạt 210,289 nghìn tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 33,9% tổng thu ngân sách của 5 thành phố. Tổng vồn đầu tư của 5 thành phố chiếm 65% của cả nước; lượng khách du lịch của 5 thành phố là hơn 50 triệu lượt khách, trong đó gần 10 triệu khách quốc tế/12,9 lượt khách quốc tế trên cả nước.

Thu hút đầu tư cũng được các thành phố quan tâm, đứng đầu về số lượng doanh nghiệp mới thành lập là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội chiếm 53,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước. Số doanh nghiệp mới được thành lập trong năm của 5 Thành phố: 75.559 doanh nghiệp. Tổng số vốn đăng ký thành lập mới: 880.093 tỷ đồng.

tiep tuc lan toa nhan rong cac nhan to moi tieu bieu

Lãnh đạo 5 thành phố trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018

Các thành phố trong Cụm cũng đã thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Cùng với đó, 5 Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm “Đổi mới nhanh - Hiệu quả cao - Phát triển mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố”; TP Hà Nội tiếp tục với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính” và “Năm trật tự văn minh đô thị”; TP Hải Phòng tiếp tục với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; TP Cần Thơ tiếp tục với chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”; TP Đà Nẵng tiếp tục với chủ đề thi đua xây dựng “Thành phố 4 an”...

Để công tác Thi đua - khen thưởng trong năm 2018 đạt hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị: Hội đồng cần tổ chức các hội thảo, các chương trình thực tế đi học hỏi kinh nghiệm về những mô hình hay, gương điển hình giỏi tại các địa phương để tạo sức lan tỏa. Đồng thời, việc chấm điểm thi đua cần tập trung vào các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tích cực hoàn thành vượt các mục tiêu về kinh tế - xã hội của các địa phương, tránh việc khen thưởng tràn lan, không đúng người, đúng việc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, nội dung các phong trào thi đua đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của từng địa phương.

Đồng tình với nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018 của Cụm thi đua 5 thành phố, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố cần tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; các phong trào thi đua cần hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp...

“Đặc biệt phải bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lan tỏa thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, TP Hải Phòng được đề cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo 5 thành phố trong Cụm cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Nguồn :