M

Công đoàn huyện Ba Vì

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) huyện Ba Vì lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/12 hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh vì lợi ích đoàn viên và người lao động.