M
16:00 | 13/02/2020

Cơ sở giáo dục mầm non phải tiếp nhận hết số trẻ 5 tuổi trên địa bàn

(LĐTĐ) Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận vào học hết số trẻ mầm non trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo yêu cầu phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, trừ học sinh có nguyện vọng vào các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

co so giao duc mam non phai tiep nhan het so tre 5 tuoi tren dia ban Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt 6 tiêu chí
co so giao duc mam non phai tiep nhan het so tre 5 tuoi tren dia ban Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ chi phí sinh hoạt
co so giao duc mam non phai tiep nhan het so tre 5 tuoi tren dia ban Không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập vừa được Bộ GD&ĐT đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo Dự thảo Nghị định, nội dung quản lý trong cơ sở giáo dục gồm: Mục tiêu, kế hoạch giáo dục nhà trường; tuyển sinh, hoạt động giáo dục; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; hhoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng.

co so giao duc mam non phai tiep nhan het so tre 5 tuoi tren dia ban
Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập được Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 7/4/2020. (Ảnh minh họa)

Dự thảo Nghị định nêu rõ, về tổ chức tuyển sinh, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo quy định, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường. Hàng năm, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định ban hành kế hoạch tuyển sinh, báo cáo cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện.

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận vào học hết số trẻ mầm non trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo yêu cầu phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, trừ học sinh có nguyện vọng vào các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Trường tiểu học và trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học phải tuyển sinh hết số học sinh trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo yêu cầu phổ cập bắt buộc giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trừ học sinh có nguyện vọng vào các cơ sở giáo dục phổ thông dân lập, tư thục.

Trường trung học phổ thông tuyển sinh theo chỉ tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định. Trường trung học phổ thông chuyên tuyển sinh những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập ở cấp trung học cơ sở theo chỉ tiêu hằng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt.

Trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp nào tuyển sinh theo chỉ tiêu do Uỷ ban nhân dân cấp đó phê duyệt. Các cơ sở giáo dục chuyên biệt khác tuyển sinh theo yêu cầu thực tế theo quy định.

Cũng theo Dự thảo Nghị định, cơ sở giáo dục giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý và giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục về các nội dung: Mục tiêu chất lượng giáo dục, kế hoạch giáo dục nhà trường, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường; tổ chức tuyển sinh và tổ chức hoạt động giáo dục; sự tham gia của gia đình, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục; quản lý, giáo dục học sinh; huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực trong nhà trường…

Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập đến hết ngày 7/4/2020.

P.T

Nguồn :