M
09:58 | 18/09/2017

Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm 2017 HĐND Thành phố

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4469/UBND-TH về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm 2017 HĐND Thành phố.

tin nhap 20170918095013 Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được giải quyết thỏa đáng
tin nhap 20170918095013 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy
tin nhap 20170918095013 Tiếp tục sắp xếp bộ máy hợp lý
tin nhap 20170918095013
Cử tri nêu các câu hỏi thắc mắc với đại biểu HĐND TP

Theo đó, UBND Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND Thành phố báo cáo Tập thể UBND Thành phố đảm bảo tiến độ thời gian.

Đối với các Nghị quyết của HĐND Thành phố có chứa quy phạm pháp luật, giao Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, thẩm định, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức thực hiện theo đúng quy trình xây dựng ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Các sở, ban, ngành thực hiện các bước xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ điều 111 đến điều 118 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 22/9/2017 để gửi Thường trực HĐND Thành phố.

Nguồn :