M
16:48 | 15/06/2018

Chủ động nắm bắt tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 các Đảng uỷ trực thuộc trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội.

chu dong nam bat tu tuong kip thoi dinh huong du luan xa hoi Lòng yêu nước cần được thể hiện một cách tỉnh táo và sáng suốt
chu dong nam bat tu tuong kip thoi dinh huong du luan xa hoi Tỉnh táo để bày tỏ lòng yêu nước!
chu dong nam bat tu tuong kip thoi dinh huong du luan xa hoi Mặt trận cần đổi mới phương pháp hoạt động để đáp ứng thực tiễn cuộc sống

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Bộ Công an, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương...

chu dong nam bat tu tuong kip thoi dinh huong du luan xa hoi
Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2018, các Đảng ủy trực thuộc trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Một số đơn vị đã tham mưu tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; mô hình “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” của Quân ủy Trung ương; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an Trung ương; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Qua đó đã phát hiện hàng nghìn tấm gương của cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác.

Trong đó tiêu biểu như Đảng bộ Quân đội đã mở chuyên trang, chuyên mục: “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, sưu tầm, viết lời bình 366 câu nói, lời dạy, bài viết của Bác để tuyên truyền hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội, các thiết chế văn hóa và nhân dân trên địa bàn đóng quân, ngư dân trên các vùng biển, đảo; tổ chức Hội thi tuyên truyền về học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp về việc tập trung công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội, âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động của Mặt trận các cấp.

chu dong nam bat tu tuong kip thoi dinh huong du luan xa hoi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Bùi Thị Thanh đề nghị, công tác tuyên giáo cần quan tâm đến việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là đối với những vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm để chủ động dự báo tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt cần tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị đề xuất của người dân ngay từ cơ sở.

Chỉ đạo về hoạt động công tác tuyên giáo thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh đề nghị cán bộ tuyên giáo các đơn vị cần tăng tính chủ động và bám sát đối tượng tuyên truyền hơn, phải kiên trì, bền bỉ; đồng thời phải tăng cường đối thoại để giải quyết những vướng mắc một cách dứt điểm.

“Một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 cần tập trung đó là nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bám sát thực tiễn và cơ sở, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh và kịp thời định hướng dư luận xã hội, đề xuất giải pháp góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh.

Nguồn :