M

CHẶNG HÀNH TRÌNH 25 NĂM KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

Là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ TP Hà Nội, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, 25 năm qua báo Lao động Thủ đô là diễn đàn để CNVCLĐ được trao đổi tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nắm bắt thông tin của hệ thống công đoàn Thủ đô và sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội.