M
21:45 | 30/12/2016

Các chính sách cho cựu Thanh niên xung phong:

Cần sớm giải quyết

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về “phấn đấu năm 2017 cơ bản giải quyết dứt điểm các tồn đọng chính sách đối với Cựu Thanh niên xung phong" ngày 27/12, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết: Bộ sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng.

can som giai quyet Sớm giải quyết bất cập trong chính sách người có công
can som giai quyet Vẫn còn gần 1.900 đối tượng người có công hưởng sai chính sách

Theo báo cáo của Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, tổng số TNXP hy sinh là 10.496 người, trong đó các đơn vị TNXP trước đây đã giải quyết được 8.970 người; giải quyết theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ là 845 người. Hiện nay còn 681 TNXP hy sinh chưa được giải quyết do không còn "giấy tờ gốc". Bên cạnh đó cũng còn 8.713 người bị thương chưa được giải quyết cũng do không còn "giấy tời gốc". Về chế độ, chính sách đối với TNXP bị nhiễm chất độc hóa học, hiện còn 11.108 TNXP và 3.000 cháu (con đẻ hậu nhiễm) của TNXP chưa được giải quyết chế độ. Do đó, để cơ bản giải quyết dứt điểm các tồn đọng chính sách đối với Cựu Thanh niên xung phong, Hội đề nghị Bộ LĐTBXH cần khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

can som giai quyet
TNXP đã góp phần quan trọng vào chiến thắng ngoại xâm của dân tộc. Ảnh tư liệu

Về vấn đề này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, khối lượng công việc giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng cựu TNXP là rất nhiều do đó cần xem xét nên ưu tiên vấn đề gì và có lộ trình thực hiện, đi từng bước. Để làm được điều đó, trước mắt cần đưa ra được số liệu thống kê chính xác, trên cơ sở đó phân loại để tập trung xử lý.

Vì vậy, chủ trương của Bộ là ưu tiên tối đa, là khâu đột phá trong giải quyết chính sách người có công là giải quyết hồ sơ tồn đọng. Đây là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, cần phải được xem xét, giải quyết một cách thận trọng theo một quy trình chặt chẽ, thấu tình đạt lý, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, đầy đủ trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Theo đó, Bộ chọn 5 tỉnh, thành phố, bao gồm các tỉnh: Bắc Kạn, Lai Châu, Thái Bình, Long An và TP. Đà Nẵng làm thí điểm triển khai giải quyết hồ sơ tồn đọng qua đó rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhân ra diện rộng. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, vấn đề sửa đổi chính sách liên quan đến TNXP, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị cần tách bạch rõ trách nhiệm của từng Bộ như: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Quốc phòng. Nếu các Thông tư, Nghị định do Bộ LĐ-TBXH chủ trì, Bộ sẽ chủ động giao Cục người có công phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tham mưu để sửa đổi.

Thứ hai, tiến hành rà soát, thống kê, đảm bảo đầy đủ, chính xác số liệu về TNXP, trong đó phân ra 4 đối tượng: Liệt sĩ, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học và khác. Trên cơ sở phân loại, tập trung xử lý giải quyết hồ sơ tồn đọng cho đối tượng là thương binh, liệt sĩ, ưu tiên những trường hợp đã có hồ sơ.

Thứ ba, trước khi tiến hành rà soát, thống kê số liệu, Hội Cựu TNXP phối hợp với Cục Người có công xây dựng biểu mẫu, tiêu chí phân loại để thống kê chính xác.

P.V

Nguồn :