M
21:44 | 16/08/2018

Ngành BHXH:

Cải tiến quy trình, tạo thuận lợi cho các đối tượng tham gia

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

cai tien quy trinh tao thuan loi cho cac doi tuong tham gia Hà Nội: Đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh, sinh viên
cai tien quy trinh tao thuan loi cho cac doi tuong tham gia Mở rộng đối tượng trong khu vực phi chính thức
cai tien quy trinh tao thuan loi cho cac doi tuong tham gia Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên

Báo cáo tình hình thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và một số điểm mới theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH trong lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đại diện Ban Sổ-Thẻ BHXH Việt Nam cho biết, tính đến tháng 8/2018, toàn quốc đã bàn giao được 14.647.114 sổ BHXH, đạt 96,42% trên tổng số phải bàn giao; 78.512.566 người đã được đổi thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH, đạt tỷ lệ 98,9%.

cai tien quy trinh tao thuan loi cho cac doi tuong tham gia
Ngành BHXH quyết tâm cải tiến để tạo sự thuận lợi, hài lòng hơn nữa cho các đối tượng tham gia.

Để hoàn thiện quy trình quản lý và khắc phục những nội dung chưa phù hợp, Ban Sổ - Thẻ đã phối hợp với Ban Thu trình lãnh đạo ngành ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc của BHXH các tỉnh.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, việc triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, BH tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện những bước đi theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, ngành BHXH phải phấn đấu đạt trên 80% sự hài lòng của người dân, người lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đạt được mục tiêu này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho rằng cần sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành, cùng với đó phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại với người dân, người lao động và doanh nghiệp để tìm ra các vướng mắc, tồn tại để sửa đổi, tháo gỡ...

Theo đó, ngày 16/7/2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Những thay đổi này nhằm tạo sự thuận lợi, hài lòng hơn nữa cho người dân, người lao động, cơ quan, đơn vị khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính với cơ quan BHXH.

Cụ thể, theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 7 “Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ”; Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.2 Cách tính lãi truy thu % Khoản 4 Điều 38; Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 46 “Người lao động có sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng kể cả do BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp, đăng ký tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ.

Phòng/Tổ quản lý thu có trách nhiệm đối chiếu nội dung đã ghi trên sổ BHXH với dữ liệu quá trình đóng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cung cấp”; Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47 về “Chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung”; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục về các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH.

Theo ông Vũ Mạnh Chữ - Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), thực hiện Quyết định 888/QĐ-BHXH, sẽ có nhiều thay đổi tạo thuận lợi cho người dân, người lao động. Ví dụ, điều chỉnh thông tin để in, cấp thẻ BHYT khi sai ngày tháng sẽ chỉ cần căn cứ vào chứng minh thư hoặc thẻ căn cược để thực hiện. Việc điều chỉnh thông tin trong dữ liệu giải quyết chính sách sẽ do các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với nhau để làm sau, chứ không cần phải làm ngay để giảm thời gian chờ đợi cho đối tượng.

Còn với đối tượng tham gia BHYT, cơ quan BHXH địa phương sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT để thực hiện, không được yêu cầu người dân phải photo giấy tờ kèm theo hồ sơ đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, người lao động khi chuyển chỗ làm hoặc địa bàn làm việc cũng không cần phải chốt sổ BHXH như trước, mà chỉ thực hiện chốt sổ khi cần giải quyết chế độ chính sách BHXH…

Tại hội nghị, các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện các công văn của BHXH Việt Nam, nhằm nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn, đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ, như: Công văn số 2888/BHXH-BT hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ của ngành và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình.

B.Duy

Nguồn :