M
17:25 | 30/03/2019

Các cấp Công đoàn Thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã có văn bản số 153/LĐLĐ  đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn thành phố.  

ldld thanh pho day manh tuyen truyen ve kiem soat thu tuc hanh chinh Tạo đột phá mới về cải cách hành chính
ldld thanh pho day manh tuyen truyen ve kiem soat thu tuc hanh chinh Mỹ Đức: Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhân dân
ldld thanh pho day manh tuyen truyen ve kiem soat thu tuc hanh chinh Vẫn còn tình trạng “trên bảo dưới không nghe”

Văn bản nêu rõ, thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố về việc thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn thành phố; nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn thành phố, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện một số nội dung quan trọng.

Trước hết, các cấp công đoàn cần thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý nghĩa của công tác này đối với sự phát triển Thủ đô.

ldld thanh pho day manh tuyen truyen ve kiem soat thu tuc hanh chinh
Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của cái cách hành chính. (Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới)

Các cấp Công đoàn Thành phố cần triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, phổ biến nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng địa phương đơn vị, kết hợp với việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Các cấp Công đoàn cần lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ công chức, viên chức, người lao động về vai trò, mục tiêu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính đồng thời vinh danh các điển hình thành công, những sáng kiến, mô hình hay, tích cực trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn phổ biến rộng rãi về cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” do UBND Thành phố tổ chức tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức có thực hiện thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp tham gia cuộc thi (Nội dung cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thành phố).

Phạm Diệp

Nguồn :