M
19:29 | 11/05/2018

Bộ Tài chính quyết tâm cơ cấu bộ máy ngành tinh gọn

Được biết đến như là một trong những bộ có số lượng cấp cục và các đơn vị ngành dọc nhiều nhất, nên Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 18 NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xệp bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để thực hiện quyết tâm chính trị để tinh gọn bộ máy hoạt động một cách hiệu quả nhất.

bo tai chinh quyet tam co cau bo may nganh tinh gon Minh bạch hóa thu - chi
bo tai chinh quyet tam co cau bo may nganh tinh gon Giảm mạnh các đơn vị thuế, hải quan, kho bạc

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ thực hiện giảm đầu mối các tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống (từ trung ương đến cấp tổ/đội tại địa phương). Cụ thể, đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% so với năm 2015.

bo tai chinh quyet tam co cau bo may nganh tinh gon
Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện sắp xếp các cơ quan thuộc Ngành một cách hiêu quả (Ảnh Trụ sở Bộ)

Đồng thời, toàn hệ thống sẽ thực hiện tinh giản biên chế, gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ.

Đến năm 2021, thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế được giao. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, Bộ Tài chính đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình, một việc chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ trì, thực hiện và chịu trách nhiệm chính, các cơ quan tổ chức khác phối hợp. Bộ Tài chính sẽ không thành lập mới phòng trong vụ thuộc bộ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định; không nâng cấp các vụ thành cục, tổng cục; không tổ chức cơ quan đại diện của Bộ Tài chính tại khu vực phía Nam.

bo tai chinh quyet tam co cau bo may nganh tinh gon
Ngành Thuế cũng tiến hành itnh giản các chi cục (ảnh minh họa)

Đối với các hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước (KBNN). Theo đó, 3 hệ thống dọc này sẽ tổ chức lại cấp chi cục để hoạt động theo khu vực, đảm bảo tương xứng giữa nguồn lực đầu tư với hiệu quả quản lý và phù hợp với quá trình cải cách, hiện đại hóa ngành. Trong năm 2018 và quý I/2019, các tổng cục có hệ thống dọc sẽ thực hiện cơ cấu lại các chi cục thuộc cục địa phương để giảm tối thiểu 215 chi cục. Trong đó, Tổng cục Thuế giảm tối thiểu 150 chi cục, KBNN giảm tối thiểu 50 KBNN cấp huyện; Tổng cục Hải quan giảm tối thiểu 10 chi cục; Tổng cục DTNN giảm tối thiểu 5 chi cục. Đến năm 2021, Tổng cục Thuế giảm tối thiểu 50% chi cục thuế; Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), KBNN tiếp tục cơ cấu lại để giảm các chi cục DTNN khu vực và KBNN cấp huyện; Tổng cục Hải quan tiếp tục cơ cấu lại để giảm các cục, chi cục, tổ (đội) và tương đương…

Nguồn :