M
21:29 | 06/12/2017

​Bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV

Sau 3 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra. Ngay sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND sẽ tăng cường hoạt động giám sát để phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

be mac ky hop thu 5 hdnd thanh pho khoa xv ​Phát triển đô thị Hòa Lạc theo hướng đô thị thông minh
be mac ky hop thu 5 hdnd thanh pho khoa xv Năm 2018, Hà Nội sẽ tinh giảm hơn 7.400 biên chế
be mac ky hop thu 5 hdnd thanh pho khoa xv Danh sách 19 tuyến phố mới được đặt tên ở Hà Nội

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Sau 3 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND Thành phố đã đã tập trung thảo luận các nội dung kỳ họp đặt ra với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đặc biệt là nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố đã quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2018 với 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

be mac ky hop thu 5 hdnd thanh pho khoa xv
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc.

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu. Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, các quy trình, các lĩnh vực, bảo đảm triển khai, vận hành tốt và nâng cao tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, với sự tham gia trực tiếp của đông đảo người dân.

Thực hiện tốt việc phân cấp cho cơ sở, gắn với việc bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo môi trường ổn định, bình yên cho phát triển kinh tế - xã hội....

Với sự thống nhất và quyết tâm chính trị cao, HĐND Thành phố đã quyết định thông qua 16 nghị quyết quan trọng theo quy định của Luật. Theo Chủ tịch HĐND Thành phố, những nghị quyết được ban hành là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố.

Về nội dung chất vấn tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, 2 nhóm vấn đề được lựa chọn đều là những vấn đề nóng, dư luận và cử tri quan tâm. Do đó, phiên chất vấn đã thu hút được nhiều đại biểu tham gia chất vấn, tranh luận tại hội trường; khẳng định hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát và sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp. Qua chất vấn đã gợi mở những vấn đề, các giải pháp để UBND Thành phố, các sở, ngành tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung, theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian thực hiện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, dứt điểm những điều đã cam kết trước HĐND cũng như cử tri Thủ đô.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND và các tổ đại biểu HĐND Thành phố cần sớm báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố. Đồng thời tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

“Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gần dân hơn, sát dân hơn và sâu sát với cơ sở nhiều hơn; thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử trí, phát hiện sớm vấn đề và hoạt động hiệu quả hơn” - Chủ tịch HĐND Thành phố lưu ý.

Nguồn :