M
09:51 | 23/04/2018

Bắt đầu thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua "Phiếu thu thập thông tin dân cư".

bat dau thu thap du lieu quoc gia ve dan cu Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
bat dau thu thap du lieu quoc gia ve dan cu Điểm sáng tại một khu dân cư văn hóa
bat dau thu thap du lieu quoc gia ve dan cu Hiệu quả từ các hoạt động tiếp công dân
bat dau thu thap du lieu quoc gia ve dan cu Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
bat dau thu thap du lieu quoc gia ve dan cu
Cảnh sát khu vực hướng dẫn người dân kê khai thông tin cá nhân để triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, công tác thu thập các dữ liệu về dân cư trên toàn địa bàn 24 quận, huyện dự kiến sẽ kết thúc ngày 18-10-2018. Toàn bộ thông tin dữ liệu cá nhân của người dân sẽ được số hóa lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và cơ sở dữ liệu dùng chung của TP Hồ Chí Minh.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, thu thập cơ sở dữ liệu về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2018. Với đặc thù của thành phố cần triển khai đồng bộ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với đề án xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố.

Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Nghiên cứu mô phỏng dự báo chiến lược phát triển kinh tế, góp phần đáp ứng mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Theo Lê Nguyễn/Hà Nội mới

Nguồn :