M
12:19 | 27/02/2019

Bảo đảm chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm

(LĐTĐ) Chiều 26/2, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tiến hành phiên họp thứ tư xem xét tình hình, tiến độ thực hiện chương trình. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì cuộc họp.

bao dam chat luong cac de tai nghien cuu khoa hoc trong diem Đẩy mạnh Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “Kích” tư duy sáng tạo của giáo viên
bao dam chat luong cac de tai nghien cuu khoa hoc trong diem Trao thưởng giảng viên trẻ, sinh viên nghiên cứu khoa học 2018
bao dam chat luong cac de tai nghien cuu khoa hoc trong diem Phát huy sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

Dự phiên họp có các thành viên Ban Chủ nhiệm, trong đó có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các chuyên gia, nhà khoa học: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương...; chủ nhiệm 8 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình số 20-CTr/TU.

bao dam chat luong cac de tai nghien cuu khoa hoc trong diem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Công)

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Chương trình tại cuộc họp ngày 7/8/2018, đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan của Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động hướng dẫn các đơn vị chủ trì đề tài khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu bảo đảm yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ.

Các đơn vị được giao chủ trì các đề tài thuộc Chương trình đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Chủ nhiệm Chương trình để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các bản thuyết minh của đề tài, phê duyệt các thuyết minh và ký hợp đồng triển khai các đề tài thuộc Chương trình ngay trong tháng 8/2018; khẩn trương thực hiện công tác nghiên cứu bảo đảm yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm của các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm, các cơ quan thường trực và đơn vị liên quan, các công việc theo kế hoạch của Ban Chủ nhiệm đã và đang được triển khai tích cực, khẩn trương, đảm bảo tiến độ đề ra. 8/8 đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu năm 2018 theo kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, các đề tài nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trong khi đó, theo tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp Thành phố thì đến tháng 12/2019 phải xong Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Chính vì vậy, các ban chủ nhiệm đề tài phải rà soát lại, chốt tiến độ để đến ngày 30/9/2019 phải bàn giao toàn bộ sản phẩm các đề tài.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, so với tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ được báo cáo tại phiên họp trước, tình hình thực hiện chương trình đến nay đã có nhiều tiến bộ. Một số đề tài triển khai tích cực, có kết quả tốt. Tuy nhiên, một số đề tài chậm, chất lượng còn hạn chế; việc bố trí công việc, cách làm ở một số đề tài còn chưa hợp lý.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu chủ nhiệm các đề tài phải xác định rõ trách nhiệm với Ban Chủ nhiệm và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; tiếp tục nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tăng tốc bảo đảm tiến độ, chất lượng của từng báo cáo, đóng góp thiết thực cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Đặc biệt, trên cơ sở nghiên cứu các đề tài theo chương trình, các đồng chí phải tập trung tư duy, đề xuất những vấn đề mới phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, định hướng phát triển thiết thực cho Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.

Để bảo đảm hiệu quả thiết thực của các đề tài, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ nhiệm các đề tài chủ động trao đổi các báo cáo trung gian với Tiểu ban Văn kiện để phục vụ việc xây dựng báo cáo chính trị. Trên cơ sở báo cáo trung gian, Tiểu ban Văn kiện cũng có trách nhiệm trao đổi, nêu yêu cầu đối với các nhóm nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo, cập nhật kịp thời; tất cả vì chất lượng của văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU yêu cầu để tăng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề tài nghiên cứu, Ban chủ nhiệm các đề tài phải thường xuyên giao ban, rà soát tiến độ, đánh giá chất lượng, thúc đẩy tiến độ các chuyên đề nhánh bị chậm, có văn bản nhắc nhở, yêu cầu báo cáo, đôn đốc thường xuyên đối với các cá nhân, tập thể liên quan.

Nguyễn Công

Nguồn :