M
21:07 | 01/12/2019

5 trường hợp nếu công chức vi phạm, sẽ bị buộc thôi việc

(LĐTĐ) Theo quy định của pháp luật, công chức nếu có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức,… sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật.

5 truong hop neu vi pham cong chuc se bi buoc thoi viec Đi làm muộn bị trừ lương, liệu có đúng luật?
5 truong hop neu vi pham cong chuc se bi buoc thoi viec Tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp
5 truong hop neu vi pham cong chuc se bi buoc thoi viec Bán bao lì xì in tờ tiền Việt Nam sẽ bị phạt nặng

Tùy theo mức độ vi phạm, công chức sẽ bị kỷ luật theo các hình thức khác nhau như: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc.

5 truong hop neu vi pham cong chuc se bi buoc thoi viec
Công chức nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo Điều 14 của Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, sẽ áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

2. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

3. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

4. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 3 lần liên tiếp;

5. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.

Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 15 Nghị định này phải ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.

Thông báo phải nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật và thời hạn xử lý kỷ luật.

PV.H

Nguồn :