M
11:28 | 09/01/2019

40 năm nhìn lại hành trình “Đội quân nhà Phật'

Cuộc chiến tranh mà quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân Campuchia, mà còn giúp thế giới tránh được những tội ác ghê rợn.

Nguồn :