M
18:59 | 06/03/2020

3.700 cán bộ công đoàn sẽ được đào tạo nghiệp vụ công đoàn

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã ký ban hành Kế hoạch số 12/KH- LĐLĐ Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020.

3700 can bo cong doan se duoc dao tao nghiep vu cong doan LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018
3700 can bo cong doan se duoc dao tao nghiep vu cong doan LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn
3700 can bo cong doan se duoc dao tao nghiep vu cong doan Gần 200 Chủ tịch CĐCS được tập huấn nghiệp vụ công đoàn
3700 can bo cong doan se duoc dao tao nghiep vu cong doan
LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020

Theo đó, năm 2020, LĐLĐ Thành phố đặt ra 3 chỉ tiêu chung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn là: Phấn đấu có 100% cán bộ công đoàn chuyên trách mới bổ sung đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023 được đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách từ Thành phố đến cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn có chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa ngạch công chức, lãnh đạo quản lý;

Phấn đấu 100% LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp mình và cán bộ công đoàn cơ sở (từ tổ phó công đoàn trở lên) hoặc chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn tại đơn vị.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố xây dựng 4 nhóm chỉ tiêu cụ thể bao gồm: Từ nguồn kinh phí của UBND Thành phố hỗ trợ, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức 38 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 3.700  cán bộ công đoàn; từ nguồn kinh phí của LĐLĐ Thành phố dự kiến mở 5 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp; 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ công đoàn thành phố theo từng chức danh và tiêu chuẩn vị trí việc làm; ít nhất 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch công đoàn cơ sở  ngoài khu vực nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố sẽ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực thương lượng thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công đồng thời tổ chức 1 lớp đào tạo cho 25 cán bộ công đoàn Lào theo chương trình hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn. LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo, từ nguồn kinh phí tự chủ của mình, các đơn vị LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức ít nhất 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước về kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, giám sát thực hiện pháp luật…

Riêng đối với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ Thành phố được giao mở 1 lớp lý luận nghiệp vụ công đoàn, 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;  huấn luyện 4.000 học viên là cán bộ công đoàn và người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động…

P.D

Nguồn :