M
15:22 | 01/05/2018

100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua

10 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức và phát động sâu rộng hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, góp phần nâng cao năng suất lao động.

100 cong doan cap tren truc tiep co so to chuc phat dong cac phong trao thi dua Hiệu quả từ phong trào thi đua của Công đoàn
100 cong doan cap tren truc tiep co so to chuc phat dong cac phong trao thi dua Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”
100 cong doan cap tren truc tiep co so to chuc phat dong cac phong trao thi dua LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua

Trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, … gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với nhiêu hình thức đa dạng, phong phú, chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

100 cong doan cap tren truc tiep co so to chuc phat dong cac phong trao thi dua
CNLĐ hăng say thi đua lao động sản xuất

Với hoạt động 8 cụm thi đua theo đặc thù các loại hình Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hàng năm 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức phát động, ký giao ước thi đua; trên 92,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng phát động thi đua trong CNVCLĐ ở các loại hình cơ sở.

Ở khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hiệu quả ở các ngành, địa phương được phát huy, đã động viên NLĐ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành các công trình sản phẩm mới.

Phong trào thi đua trong khu vực hành chính sự nghiệp được nhiều đơn vị cụ thể hóa, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Các phong trào “Thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thi giáo viên dạy giỏi… đã thu hút được đông đảo CNVCLĐ ở các ngành nghề, cơ sở trong các thành phần kinh tế tham gia, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi.

Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng, đã có 254.424 lượt CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 18.181 “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở và 895 “Công nhân giỏi Thủ đô”; 120.568 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở, 10.422 “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở; có 879 lượt cá nhân được UBND - LĐLĐ Thành phố biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; 45 công trình được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố gắn biển khen thưởng; với tổng trị giá hơn 4.500 tỷ đồng; hơn 200 lượt CNLĐ đạt thợ giỏi được các cấp công đoàn biểu dương khen thưởng; 165 tập thể, 165 cá nhân được biểu dương “Điển hình tiên tiến” 5 năm (2010-2015); 07 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 2.

Nguồn :